1. Ladeboksen placeres, hvor det er placerings- og opladningsmæssigt hensigtsmæssigt og muligt, typisk på garagevæg, carport eller husmur (ved en vægmontering).
  2. Gruppetavlen skal være placeret i stueplan. Højdeforskelle mellem elinstallation og terræn må maximalt være 1,0 meter.
  3. Sikring foran gruppetavlen må ikke overstige 63 ampere.
  4. Du har virksom jord-elektrode i din installation. Hvis bilen har skærpede krav til overgangsmodstand ud over den lovpligtige, afregnes det på medgået tid og forbrugt materiale.  Krav til jordforbindelse er max 100 Ohm. Hvis din installation har en højere modstand end 100 Ohm, må der påregnes ekstra jordspyd og en ekstra omkostning for installationen.
  5. Du har de fornødne ampere til rådighed i din installation, især relevant ved installation af ladeboks med effekt større end 11 kW.
  6. Du skal have mobildækning (3G/4G) dér, hvor ladeboksen skal sidde. Der sidder et simkort i udstyret, som skal kunne komme på telefonnettet. Manglende forbindelse ses oftest i landområder eller kældre. Hvis du ikke har mobildækning, skal ladeboksen kobles op på din wifi.