For at kunne vurdere omfanget af installationen og bedømme om den holder sig inden for en standardinstallation, er det vigtigt, at du har billeder/tegning af følgende:

  • Den vej, du ønsker at vi skal føre kablet mellem eltavle og ønsket placering af ladeboks, så installatøren bl.a. kan se afstand - skriv gerne antal meter fra eltavle til ønsket placering af ladeboks.
  • Et foto hvor din eltavle er åben, så man kan se komponenterne indeni
  • Ønsket placering af ladeboks
  • Ved udskiftning af eksisterende ladeboks, send billede af nuværende ladeboks

Det er vigtigt, at det er billeder, og ikke en video. Billeder/tegning skal sendes til installatøren efter aftale.

 

Eksempler på god dokumentation

Billeder af føringsvej:

 

Tegning af opmåling:

 

Billeder af eltavle: