Den strømpris du betaler derhjemme er sammensat af den rene elpris, transport, gebyrer samt en elafgift til staten. For at fremme omstillingen til elektrisk transport, har staten indført en særordning om tilbagebetaling af afgift for el, som udelukkende benyttes til at oplade elbiler på din ladeboks derhjemme. Du kan enten eje eller leje ladeboksen hos en ladeoperatør, men du skal have en aftale med en ladeoperatør, som sørger for drift, service og vedligeholdelse af din ladeboks, samt at indhente din refusion hos Skat. Du kan ikke selv søge om refusionen.

Folketinget har forlænget ordningen til og med 2030.

Du kan derfor få refusion for den strøm, som du bruger på din egen ladeboks derhjemme.

 

SKATs regler for refusion af elafgift tilsiger, at den ladeoperatør der indhenter og udbetaler refusionen til dig, også har og skal tage fuld driftansvar for din ladeboks, også selvom din ladeboks er købt et andet sted fra. Du skal derfor tegne en serviceaftale for at få refusion på din strøm.