For at være berettiget til refusion af elafgift, skal du betale fuld afgift, på den strøm du bruger til opladning af din elbil derhjemme. Det er et krav, at du ikke i forvejen har reduceret elafgift som ved fx varmepumpe eller egenproduktion af strøm som ved fx solceller, hvor du er tilmeldt nettomålerordningen. 

Selvom dit forbrug til opladning af elbilen overstiger din egenproduktion, tilsiger SKAT's regler at du ikke er berettiget. Selvom du installerer en separat bi-måler, der KUN måler opladning af din elbil kan dette ikke accepteres. Læs mere herom hos Skat.

Derfor er hovedreglen, at du ikke er berettiget til at modtage refusion for din strøm, hvis du har en egenproduktion af strøm på adressen.