1. Installation af ladeboks, der sikrer at opladning af din elbil eller plugin hybrid, sker med størst mulig sikkerhed. Samtidig opfylder installationen de krav, som bilfabrikanterne stiller i henhold til deres garanti.
  2. Levering og installation samt automatsikring til enten 1- eller 3- faset tilslutning inklusiv N, gældende for både 16, 20 eller 32 Ampere og fejlstrømsafbryder HPFI, enten som kombi eller separate enheder, i eksisterende el-tavle. Fejlstrømsafbryder er type A.
  3. Fra eksisterende gruppetavle trækker installatøren installationskabel på 5 g 6 mm2 op til 15 meter langs eksisterende gulv eller væg, bøjlet, klipset eller i passende størrelse hvid plastkanal. Kablet monteres i ladeboks. Ved eventuel føringsvej faktureres du pr. meter
  4. Elinstallatøren tester, at ladeboks fungerer og sikrer, at alle forbindelser er tilsluttet korrekt og i henhold til gældende lovgivning.