Der kan være forhold eller ønsker som gør at installationen ligger ud over standardinstallation. Det kan bl.a. være ved gravearbejde eller ekstra jordspyd. Vores installatørpartnere vil altid forventningsafstemme med dig vedr. opgavens omfang og pris inden installationen påbegyndes.