Oplader du derhjemme på en ladeboks fra Spirii betaler du din egen strømpris direkte til dit elselskab.

Med en Spirii Connect serviceaftale modtager du refusion af den elafgift, som du betaler for den strøm, du bruger til opladning. Refusionssatsen er pr. 1. januar 2022 1,12 kr./kWh. Det vil sige, at du får 1,12,-kr. tilbage pr. kWh, som du bruger på opladning hjemme ladeboksen. Pr. 1. Juli ændres det dog til 0,949,-kr. Ændringen skyldes, at folketinget har vedtaget at sænke afgifterne på elektricitet, som led i den grønne omstilling. Derved betaler kunderne altså også mindre i afgifter og således mindre for deres el. 

Hver måned beregner vi dit forbrug på din ladeboks for den foregående måned. Vi kan kommunikere med din ladeboks via det sim kort der sidder i boksen, eller via opkobling af ladeboksen til dit WIFI, og kan indhente forbruget online. Når vi har beregnet forbruget for perioden, udbetaler vi det beløb der svarer til dit kWh-forbrug x refusionssatsen (1,12,-kr. ændres dog til 0,949,-kr pr. 1/7.)

Eksempel: Du har brugt 200kWh på din ladeboks i løbet af en måned. Vi vil derfor udbetale 200*1,12kr = 224kr til dig i strømrefusion.

Udbetalingerne sker i løbet af måneden

Bemærk, at du kun kan modtage refusion af elafgiften, hvis du betaler fuld afgift på din el. Hvis du har solceller, jordvarme, elvarme eller anden egenproduceret strøm, som du ikke betaler elafgift af er du ikke berettiget til refusion af elafgift. Du kan tjekke med dit elselskab, om du betaler fuld elafgift.