Hver måned beregner vi dit forbrug på din ladeboks for den foregående måned. Vi kan kommunikere med din ladeboks via det sim kort der sidder i boksen, eller via opkobling af ladeboksen til dit WIFI, og kan indhente forbruget online. Når vi har beregnet forbruget for perioden, udbetaler vi det beløb der svarer til dit kWh-forbrug x refusionssatsen (1,12,-kr. indtil 30/6, herefter 0,949,-kr.)

Eksempel: Du har brugt 200kWh på din ladeboks i løbet af en måned. Vi vil derfor udbetale 200*1,12kr = 224kr til dig i strømrefusion.

Udbetalingerne sker i løbet af måneden.