Hver måned beregner vi dit forbrug på din ladeboks for den foregående måned. Vi kan kommunikere med din ladeboks via det sim kort der sidder i boksen, eller via opkobling af ladeboksen til dit WIFI, og kan indhente forbruget online. Når vi har beregnet forbruget for perioden, udbetaler vi det beløb der svarer til dit kWh-forbrug x refusionssatsen (0,89,-kr. fra 1/10-2022)

Eksempel: Du har brugt 200kWh på din ladeboks i løbet af en måned. Vi vil derfor udbetale 200*0,89kr = 178kr til dig i refusion.

Udbetalingerne sker i løbet af måneden.