Fra d. 1. januar 2023 sænkes elafgiften midlertidigt helt ned til 1,00 øre pr. KWh inkl. moms. Denne særordning er vedtaget af Folketingets partier og gælder foreløbigt til og med d. 31. Juni 2023. Aftalen er vedtaget grundet de stigende energipriser og skal sikre en midlertidig lavere elpris til danskerne. 

Læs mere her: https://fm.dk/media/26374/aftale-om-vinterhjaelp.pdf