1. Kontrollér at du har fjernet kablet fra bilen, så kablet kun er tilsluttet ladestanderen.

  2. Hvis det er en privat lader, kontrollér da i din app, at funktionen "Lås kabel til ladeboks" ikke er slået til.

  3. Tryk kablet så langt IND i laderen som det kan komme (i sjældne tilfælde slipper laderen ikke, fordi låsemekanismen sidder i spænd). Vent 15 sekunder. Prøv at tage kablet ud igen. Hvis ikke det hjalp, tryk kablet ind igen.

  4. Sæt kabel tilbage i bilen og start opladning. Vent 15 sekunder eller mere -> stop opladningen -> frakobl kablet fra bilen, og check om laderen har sluppet kablet.

  5. Har du adgang til eltavlen? Hvis ja, så sluk for laderen, lad den være slukket i 10 sekunder og tænd igen. Afvent at laderen starter op og check om kablet er frit.

  6. Virker ovenstående ikke, kontakt os på +4538171500.