Starter din bil ikke opladningen på din ladeboks derhjemme, kan du kontrollere forskellige indstillinger, da der kan være flere årsager til, at ladningen ikke påbegyndes.

 1. Tidsbestemt opladning / særindstillinger i bilen.
  - Du kan have konfigureret bilen til kun at oplade på et bestemt tidspunkt, eller til kun at lade når batteriprocenten er under en hvis grænse (typisk 80 %). Der kan være mange indstillinger i bilerne, som påvirker opladningen. Kontrollér ladeindstillingerne i bilen for at sikre dig, at der ikke er nogle indstillinger aktive som medfører, at du ikke kan lade på boksen.
  - Du (eller en anden med adgang til ladeboksen via Spirii Go) kan have sat en tidsindstilling, som resulterer i at boksen venter på det tilladte tidspunkt for opladningen. Gå ind i ladeboksens indstillinger i din Spirii Go app og sikr dig, at tidsindstillingen er slået fra.
  Har du ændret på indstillingerne i appen eller i bilen, skal du fra - og tilkoble kablet, for at være sikker på, at ladeboksen har indlæst de indstillinger du lige har ændret. Vent gerne 30 sekunder med at tilkoble kablet igen, så du er sikker på, at boksen har indlæst ændringerne fra serveren.

 2. Afventer autorisation.
  - Afhængigt af konfigurationen kan opladeren vente på autorisation, før den påbegynder opladningen. Det kan ses ved, at funktionen "Ladebrik eller app påkrævet" er slået til i ladeboksens indstillinger i din Spirii Go app.


  Er denne funktion slået til, skal du scanne din ladebrik på boksen, eller vælge ladeboksen på kortet i Spirii Go og trykke "start", før ladeboksen aktiverer ladesessionen (Se eventuelt artiklen "Start og stop opladning").

  - Ekstra info: Hvis "Ladebrik eller app påkrævet" er slået fra, vil opladningen begynde med det samme kablet isættes, medmindre der er sat en aktiv tidsindstilling. OBS! Hvis du har en firmabilsaftale, er det vigtigt at du ikke slår denne funktion fra, da du skal bruge den ladebrik (eller det virtuelle ladekort i appen), som du har fået udleveret.

 3. Defekt ladekabel.
  Når du tilkobler kablet til boksen, kan LED displayet lyse rødt.
  - Kablet kan være defekt eller ikke være korrekt tilsluttet til enten bilen eller ladeboks. Kontrollér da kablet for skidt og snavs i begge ender. Du kan prøve at trykke kablet ind i ladeboksen og bilen, for at det får fat i kontaktbenene - naturligvis uden at trykke for voldsomt. Hvis det ikke virker, kan det være en god idé, at kontrollere om du har et defekt ladekabel.
  - Det kan du gøre ved, at teste opladningen på din ladeboks med et andet kabel, eller teste dit ladekabel ude på en offentlig ladestander.

Har du kontrolleret ovenstående, og kan du stadig ikke få gang i opladningen på boksen, kontakt vores tekniske support på +4538171500 eller fejlmeld boksen direkte ved at skrive til os på support@spirii.com.