Hvis du ofte oplader din elbil om natten, kan det være en fordel at tidsindstille din ladeboks. Om natten er det hovedsageligt vindmøller der producerer el til forbrug i Danmark. Du gør derfor også miljøet en tjeneste, mens du lader så billigt som muligt. Nedenfor ser du, hvordan du indstiller din ladeboks til at lade din bil i et bestemt tidsrum.

  1. Tryk på hus-ikonet på bjælken i bunden af appen.
  2. Slå funktionen Tidsindstilling aktiv til.
  3. Vælg det tidspunkt du ønsker at boksen skal tilbyde en tilsluttet bil strøm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste gang en ladesession startes, vil boksen få en besked fra serveren om, at den ikke skal tilbyde bilen strøm, før den rammer de tidspunkter der er sat i appen. Bemærk, at tidsindstillingen skal sættes inden en bil bliver tilkoblet boksen, da boksen ellers først vil adlyde indstillingerne fra appen næste gang den fra - og tilkobles.

Hver opladning bliver gemt i din Ladehistorik i appen, så du altid kan se hvor meget strøm du har brugt i løbet af natten.

 

Vær opmærksom på, at hvis du har funktionen Bed om godkendelse slået til i din app, skal du stadig starte ladesessionen med din app eller din ladebrik, så ladesessionen startes og boksen får besked om, at den skal vente til det tidsrum du har sat.

 

Har du kontrolleret ovenstående, og kan du stadig ikke få gang i tidsindstillet opladning på boksen, må du endelig række ud til os. Kontakt vores tekniske support på +4532266299 eller fejlmeld boksen direkte ved at skrive til os på support@spirii.com.