Når du modtager din refusionsopgørelse, vil du måske undre dig over, at den sidste opladning du har foretaget i måneden, ikke er med i det samlede forbrug. Dette sker, hvis opladningen er startet den sidste dag i måneden, men først er afsluttet dagen efter, som altså er den første dag i næste refusionsperiode. Det sker ofte når man har sat tidsindstillet opladning til om natten, hvordan starter kl. 23:00 og slutter klokken 05:00 dagen efter.

 

Derfor vil du altså først modtage refusion for denne opladning ved næste refusionsopgørelse, da refusionen kun dækker opladninger der er afsluttet i den beregnede periode.