SKAT fastsætter satsen for refusion af elafgiften. I første halvdel af 2022 er den sat til 1,12 kr. pr. kWh inklusiv moms (0,896kr ekskl. moms). Pr. d. 1/7-2022 ændres det til 0,949 øre pr. kWh inklusiv moms (0,759 øre ekskl. moms).

Ændringen skyldes, at folketinget netop har vedtaget, at sænke afgifterne på elektricitet som led i den grønne omstilling. Derved betaler man altså mindre i afgifter og således mindre for ens el.

Vi indhenter og udbetaler hele satsen til dig, uden at påtage noget ekstra gebyr. Vær opmærksom på at flere lade operatører udbetaler en lidt lavere sats, da de beholder en mindre del af refusionen.