SKAT fastsætter satsen for refusion af elafgiften. I første halvdel af 2022 var den sat til 1,12 kr. pr. kWh inklusiv moms (0,896kr eks. moms). Pr. d. 1/7-2022 blev det ændret til 0,949 øre pr. kWh inklusiv moms (0,759 øre eks. moms). Pr. 1/10-2022 er satsen ændret til 0,89kr pr. kWh. (0,712 eks. moms).

Ændringen skyldes, at folketinget netop har vedtaget, at sænke afgifterne på elektricitet som led i den grønne omstilling, og som en balancering af de høje elpriser. Derved betaler man altså mindre i afgifter og således mindre for ens el.

Vi indhenter og udbetaler hele satsen til dig, uden at påtage noget ekstra gebyr. Vær opmærksom på at flere lade operatører udbetaler en lidt lavere sats, da de beholder en mindre del af refusionen.